Drogie klientki, jeśli z Waszą parą butów dzieje się coś niepokojącego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 669 991 777 lub 785 933 765.

Pomożemy rozwiązać każdy problem.

Uwaga! Niektóre spody butów My Wish mają fabrycznie naklejoną folię zabezpieczającą buty do mierzenia w salonach. Folię można zdjąć przed pierwszym użyciem butów. Jeśli buty już zostały użyte - folię można zdjąć w momencie kiedy naturalnie zacznie się ona złuszczać. Pod folią jest fabrycznie nowy spód.

Zgłoszenie reklamacji MW www-my-wish.pdf

Poniżej znajduje się wyciąg z naszego regulaminu:

§11 Reklamacje wad produktów

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad, a wszystkie towary dostępne w Sklepie WWW.MY-WISH.PL objęte są warunkami reklamacji.
2. W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), w tym m. in. art. 556-576.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (dowód przelewu bankowego lub dowód z systemu szybkich płatności).
4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: sklep@my-wish.pl; telefonicznie pod numerem telefonu: 785 933 765 lub 669 991 777

lub listownie na adres:

MY WISH Damian Sowiński
ul. Kwiatowa 63 Stary Broniszew
42-231 (poczta Cykarzew)

5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, do której dochodzi w szczególności wtedy, gdy rzecz sprzedana:

a.  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.  nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c.  została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Na odwzorowanie kolorów materiałów na stronie www.my-wish.pl mogą mieć wpływ indywidualne ustawienia monitora i parametry kart graficznych, stąd ewentualne różnice pomiędzy wyświetlanymi kolorami i rzeczywistymi odcieniami materiałów wykorzystanych w zamówieniu nie stanowią podstawy do reklamacji. Pomiędzy poszczególnymi partiami skór z dostaw realizowanych w różnych terminach mogą występować niewielkie różnice w odcieniach, na co sklep my-wish.pl nie ma wpływu i różnice tego typu nie stanowią podstawy do reklamacji. Ponadto wykorzystane do produkcji skóry są pochodzenia naturalnego dlatego możliwe są drobne różnice w barwie skór, jest to zjawisko normalne wiążące się z wykorzystaniem naturalnego surowca.

9. Wygląd skóry naturalnej, jej faktura, nierówności, widoczne żyłki, wgłębienia nie są podstawą do reklamacji - jest to zjawisko normalne wiążące się z wykorzystaniem naturalnego surowca.

Rozjaśniania i cieniowania, naturalne ślady a także zmiany fizyczne jak zgniecenia, otarcia, zabrudzenia, zakaleczenia skóry naturalnej, nie stanowią wady.

Ewentualne różnice i niedoskonałości w skórze, plamy powstałe od wody, lekkie odbarwienia lub łuszczenia lica, nie wynikają z wady produktu lecz jego naturalnych właściwości.

10. Reklamacji nie podlega:

a. obuwie z wadami jawnymi (widocznymi w dniu zakupu w przypadku produktów promocyjnych lub outletowych),

b. obicia, otarcia cholewek, obcasów lakierowanych lub z obciągiem oraz nierówności obciągu obcasa wynikające z ręcznej produkcji typu „handmade”,

c. wygoda obuwia wynikająca m.in. ze złego dopasowania rozmiaru, nieprawidłowego użytkowania obuwia,

d. naturalne zużywanie się obuwia oraz fleków,

e. odbarwienia się wnętrza obuwia. Uwaga: obuwie z wewnętrznym wykończeniem ze skór naturalnie barwionych w początkowej fazie użytkowania mogą naturalnie farbować,

f. urwania, uszkodzenia ozdób, uszkodzenia zamków błyskawicznych, osypywanie brokatu/kawioru z części buta

g. pękanie powłoki skór lakierowanych, drobne powierzchowne pękania lica skór lub powłoki kryjącej będące wynikiem zaniedbań konserwacji,

h. pękanie materiałów i skór powstające podczas użytkowania obuwia zimą,

i. wykwity i ślady po przemoczeniu (zacieki),

j. zmiany wynikające z rozciągnięcia elementów taśmy gumowej oraz z materiałów elastycznych,

k. pękanie pasków plecionki w obuwiu niepodszewkowym,

l. zagniecenia zapiętek i podnosków,

m. marszczenia skór naturalnych, łuszczenie się skór na paseczkach do zapinania

n. deformacje cholewek wynikające ze złego dopasowania do stopy,

o. niedopasowanie buta w obwodzie kości haluksowej wykonane na podstawie samodzielnych pomiarów klienta,

p. niedopasowanie buta w długości wkładki wykonane na podstawie samodzielnych pomiarów klienta,

r. wysokość obcasów - obcasy są mierzone na podstawie wysokości kopyta, na którym dany model jest produkowany. Na całość obcasa składa się spód, brandzel, obcas oraz flek. Każdy rozmiar obuwia ma inną wysokość. Wysokość jest podana +/- z granicą błędu +/- 1 cm,

s. różnice w odcieniu barwy skóry lub tworzywa wynikające z naturalnych procesów produkcji skór i tworzyw,

t. łuszczenie się folii zabezpieczającej spód buta, która to powinna być usunięta przed pierwszym użyciem butów.

11. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać: 

- Obniżenia ceny.

- Usunięcia wady (naprawy towaru).

- W przypadku gdy wada jest istotna odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

12. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to nastąpić z uwzględnieniem następujących okoliczności:

- łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy (zgodnie z p. 9 lit. b powyżej),

- charakter wady istotna lub nieistotna,

- to, czy towar był już uprzednio reklamowany.

13. Jeśli Kupujący zażąda wymiany towaru lub usunięcia wad (tj. naprawy rzeczy), Sprzedawca może odmówić tego żądania pod warunkiem, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.

14. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie do 14 dni od momentu jego wydania. 

15. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem przy zgłoszeniu reklamacji dotyczy: wymiany rzeczy; usunięcia wady, obniżenia ceny przy jednoczesnym określeniu kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie nieustosunkowania się przez Sprzedawcę w do zgłoszonej reklamacji w tym terminie uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.

16. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

17. Sklep my-wish.pl nie przyjmuje przesyłek płatnych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru do reklamacji pokrywa kupujący. Do odsyłanego towaru należy dołączyć Dowód Zakupu oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji oraz okoliczności ich powstania, jak również podać preferowany sposób naprawienia szkody.

18. Jeśli wybraną metodą rozwiązania będzie wymiana na towar nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasu materiałów potrzebnych do jego wytworzenia), sklep my-wish.pl zaproponuje Kupującemu alternatywne rozwiązania (np. zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru na voucher lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary).